Sro Thiên An Map 120 D13 Online nhận silk theo giờ 5s/h Open 31/10/2020

LINK SEVER :http://srothienan.com/

LINK Group: https://www.facebook.com/groups/1205346686481454/

THONG TIN SEVER

Map 120 Class Asi + EU 7 Ngoại hình

⚔IP SEVER : 103.90.226.138 PORT : 15779

⚔Platest :22/10/2020

⚔Open Beta: 13H00′ 31/10/2020

THÔNG TIN MÁY CHỦ:

– Map 120 – ASI – EU D13

– EXP: X250

– DROP: X5

– DROPGOLD: X2

Hướng Dẫn Người Chơi Fam lever 1-85 LKS // 85 – 95 STT// 95 – 111 SA MẠC MUỐI // 111 – 120 – SAMAKAN

Fam ĐỒ SOM D13 quái 116-120 jupiter // Fam SUN D13 quái 119-120 JUPITER-SAMAKAN

Buôn hàng đặc biệt ở Di Chỉ , Hàng Đặc Biệt 12h30 – 13h00 Và 19h30 – 20h00 Hằng Ngày (Lever 90 lên Được Thú Đi Buôn)

BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h-00h Hằng Ngày

12 Time Xanh + 1 Time vàng

RATE MIX ĐỒ

BMM Thường 1-4 100% 5> Ramdom Max 12

BMM Vip 1-8 100% 8>Random Max 12 LKD

Tỉ Lệ Mix Nasun : 1-10 100% yêu cầu bmm cấp 1

JOB 3 Thành TA – DH – HD (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt Di Chỉ)

khóa Buôn 00h – 8h Sáng

Khóa Out 1S TRADE – Khóa Đi Theo JOB – CTC

Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE Tuần 2 Lần Thứ 4 và 6 – PVP Thứ 7 – CTC Chủ Nhật Hàng Tuần

Giới Hạn : 10 ác PC – JOB 2 PC

Luật Đua Top 2 Class Không Được Vào Chung Pt – Buff Ngoài – Kích Điểm – Phát Hiện Loại

Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ

Top 1 Asi_Eu ∷ 5K SILK + 1 Nasun 6 + Tile SHOP

Top 2 Asi_Eu ∷ 4K SILK + 1 Nasun 5 + Tile SHOP

Top 3 Asi_Eu ∷ 2K SILK + 1 Nasun 4 + Tile SHOP

TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk

( Mỗi ID Chỉ Được Nhận 1 giải )

Hỗ Trợ Chính Thức

Set Sun D10 +10 Blue

Pet Nhặt Đồ 3 Ngày

2000 Bình HP ✗ MP

50 DCN ✗ DCN TT

Full SP

Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức – Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB CTC – Face Log quá 2 Ác Kick Gold Phát Hiện Tịch Thu Gold Khóa Vĩnh Viễn

Có thể bạn quan tâm: