Kiếm Thế 247 Open Côn Lôn Kiếm Ngày 16/5/2020

Ngay dưới đây là một phiên bản game Kiếm Thế lậu mang tên Kiếm Thế 247 chuẩn bị có mặt trên cộng đồng game lậu. Mời anh em tham khảo trước khi trải nghiệm.

Cập Nhật Các Sever Kiếm Thế 247-Ước Hẹn Năm Xưa

Kiếm Thế 247

– Khai mở open: S2. Côn Lôn Kiếm – 10h ngày 16/5/2020
– Khai mở Alpha test: 19h ngày 15/05/2020
——————————————————————————
– Khai mở open Bạch Hổ Kiếm – 9h ngày 25/04/2020
– Khai mở Alpha test: 9h ngày 23/04/2020

——————————————————————————

– Kiếm Thế phiên bản 2009 chuẩn VNG
– Chuẩn Công Thành Chiến – Không Bán Huyền Tinh Danh Vọng Kỳ Trân Các

 • Trang chủ: http://kiemthe247.net
 • Fage: https://www.facebook.com/kiemthe247.net/
 • Groups: https://www.facebook.com/groups/2914372941983399/

Thông tin cơ bản: Chuẩn Công Thành Chiến không Bán Huyền Tinh Danh Vọng Kỳ Trân Các.

Hỗ trợ Tân Thủ:
– Thăng cấp 60
– Bộ trang bị 6x (4%) +0
– 3 Túi Da Chồn 15 ô
– Thú cưỡi Cấp 20 Táo Hồng/Thanh Mã
– 1 Mật tịch sơ cấp (Khinh công)

Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng:
– Trứng Du Long: Mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả
– Khiêu chiến Du Long: Mỗi ngày khiêu chiến 15 lượt
– Tinh, Hoạt Lực Tiểu: Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 300 đồng/1
– Tinh, Hoạt Lực Trung: Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 700 đồng/1
– Tinh, Hoạt Lực Đại: Mỗi ngày sử dụng tối đa 10 Bình mỗi loại, đơn giá 1000 đồng/1
– Rương Cao Quý mỗi tuần 10 rương, mở mặc định 1 huyền tinh 8 (Có thể cộng dồn)

Giới hạn Nâng Cấp Trang Bị:

– Ngũ Hành Ấn

 • Đẳng cấp 60-69 mỗi dòng 100 điểm
 • Đẳng cấp 70-79 mỗi dòng 300 điểm
 • Đẳng cấp 80-89 mỗi dòng 500 điểm
 • Đẳng cấp 90-99 mỗi dòng 700 điểm
 • Đẳng cấp 100 trở lên mỗi dòng 1000 điểm

– Trang bị

 • Trang bị cấp 10: Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù – Chưa Luyện Hóa cường hóa tối đa +14
 • Trang bị cấp 10: Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù – Đã Luyện Hóa cường hóa tối đa +16
 • Trang bị cấp 9: Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù – cường hóa tối đa +12

– Vũ khí Cấp 90 cường hóa tối đa +14

 • Vũ khí Cấp 100 – Chưa Luyện Hóa cường hóa tối đa +16
 • Vũ khí Cấp 100 – Đã Luyện Hóa cường hóa tối đa +16
 • CƯỜNG HÓA +16 YÊU CẦU TỈ LỆ 100%

– Bao vạn đồng: Hoàn thành LIÊN TIẾP đạt các mốc dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:

 • 10 nhiệm vụ 1 Tàng Bảo Đồ, 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Bạc Khóa, 250.000 EXP.
 • 20 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 250.000 Điểm Kinh Nghiệm.
 • 30 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 7 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa.
 • 40 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 5 vạn Đồng Khóa, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm.
 • 50 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 6, 10 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa,1.000.000 Kinh Nghiệm.

– Bạch hổ đường

 • 3 lần 1 ngày
 • Qua 1 tầng nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa và 2 Huyền Tinh Cấp 5.

KHI QUA TẦNG CẦN CÓ 5 Ô TRỐNG HÀNH TRANG

– Tiêu dao cốc

 • 2 lần 1 ngày (có cộng dồn)
 • Qua 1 ải nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 2 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Hoàn thành nhanh không cần chờ (up date sau khi sever mở được 1 tuần)

– Tống kim

 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 5.000.000 EXP, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5.000.000 EXP, 6 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5.000.000 EXP, 9 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6, 2 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 5.000.000 EXP, 12 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 5.000.000 EXP, 12 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 5 Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái

– Hải Tặc

 • Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
 • 300 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Sơ) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Sơ)
 • 600 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Trung) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Trung)

– Thương hội
Có shop hoàn thành nhanh
1 tuần 1 lần

 • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 25 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7.

– Đoán hoa đăng

 • Cập nhật các câu hỏi mới chỉ có ở Kiếm thế 247
 • Đáp Đúng: 150.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 Huyền Tinh 4 và 1 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • Đáp Sai: 75.000 Điểm Kinh Nghiệm

– Thi đấu môn phái
Báo danh và nhận thưởng tại phù di chuyển nhanh.
Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3 và Thứ 6Hàng Tuần

 • 16 Cường: 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 8 Cường: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 50 vạn Đồng thường
 • Bán Kết: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 100 vạn Đồng thường
 • Á Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 150 vạn Đồng thường, Danh hiệu + Vòng sáng Á Quân
 • Quán Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 200 vạn Đồng thường, Danh hiệu + Vòng sáng Quán Quân

– Quân doanh

 • Mở Vô hạn Truyền Tống Phù chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để đến điểm báo danh.
 • Tổ đội hạ Cổ Vương – Phó bản Bách Man Sơn nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • Tổ đội hạ Thợ Cả – Phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • Tổ đội hạ Hoàn Nhan Lượng – Phó bản Hải Lăng Vương Mộ nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8

– Thời gian mở Boss Hoàng Kim

+ Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55 (6 nhân vật / 1 máy tính): 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày. Vật phẩm rớt: Huyền tinh 4 (1~5 cái), 5( 1~5 cái), 6(1~2 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 20 vạn, bạc khóa 20 vạn

+ Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75 (6 nhân vật / 1 máy tính). Thời gian : Sau khi mở giới hạn cấp 79. Vật phẩm rớt: Huyền tinh 5 (1~5 cái), 6( 1~5 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 25 vạn, bạc khóa 25 vạn: 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.

+ Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95 (6 nhân vật / 1 máy tính). Thời gian: Sau khi mở giới hạn cấp 99: 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày. Vật phẩm rớt: Huyền tinh 5 (1~5 cái), 6( 1~5 cái), 7(1~2 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 30 vạn, bạc khóa 30 vạn

Lưu ý: Đây lầ sân chơi cho các bậc anh đài 10 năm về trước, tìm lại ký ức. Sever có tính năng nhận lại phần thưởng hoạt động phù hợp với các bậc anh đài ít thời gian tham gia hoạt động

GiftCode Open Beta

Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/kiemthe247.net/
Bước 1 : SHA”RE và ấn thả tim
Bước 2 : cmt bất kỳ vào đây để nhận code từ Fanpage

Tham khảo các máy chủ Kiếm Thế lậu mới ra khác tại đây.

Có thể bạn quan tâm:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *